Geneza produktu

Na początku Click2Talk powstał dla naszych wewnętrznych potrzeb.
Jako firma specjalizująca się w developmencie oraz integracjach, chcieliśmy aby nasi klienci komunikowali się z nami poprzez nasze własne medium.
Opracowaliśmy rozwiązanie które pozwoliło nam szybko reagować na pytania klientów i być z nimi w stałym kontakcie.
Z czasem rozwinęliśmy je o wideo rozmowy i postanowiliśmy wyjść z naszym autorskim rozwiązaniem na rynek. Nie ukrywamy, iż pandemia trochę przyczyniła się do rozwoju tego właśnie kanału komunikacyjnego.

Czym jest Click2Talk?
To aplikacja która pozwala na szybki kontakt z klientem, ale również na zacieśnienie więzi poprzez komunikację wizualną. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykorzystać unikalną szansę biznesową, szybciej rozpatrzeć procedurę reklamacyjną, czy też spojrzeć sobie w oczy - jak człowiek z człowiekiem i łatwiej zrozumieć problem.